20.08.2018 г.

Спират с продажбата на фирми със задължения. Дали?

prehvurlyane-na-firma-advokat

От 4 август 2017 г. при продажба на фирма със задължения стария собственик отговаря за задълженията на дружеството и с личното си имущество. Имат се предвид само задължения за данъци и осигуровки. ​


Разширява се и кръга на лицата, които носят отговорност за задълженията на дружеството - управители, търговски пълномощници, търговски представители. Нормата е много спорна и ще породи съдебни спорове при прилагането й.​

Все пак има един правен способ при който може да се прехвърли фирма със задължения с две правни сделки и да се ограничи отговорността.


Реално се касае за прехвърляне на дружествени дялове. Процедурата е уредена в Търговския закон. В този случай има редици законови изисквания, които трябва да се спазят. При всички положения се подписва декларация, че фирмата няма задължения за осигуровки и неизплатени трудови възнаграждения на служители.


Няма коментари:

Публикуване на коментар