19.07.2017 г.

При плащане с банкова карта на стоки и услуги се издава фискален бон

Според НАП, законът задължава всяко регистрирано и нерегистрирано лице по ЗДДС да регистрира и отчита извършените от него доставки или... Прочетете още »

9.07.2017 г.

НАП връчва документи онлайн

НАП предоставя нова електронна услуга за връчване на документи по електронен път – "Връчване на документи". Чрез нея клие... Прочетете още »

3.07.2017 г.

Обезщетение от застраховател

В Тълкувателно решение № 1 от 30.01.2017 г. по тълк. д. № 1/2016 ВКС постановява, че въпрос на преценка е от кого пострадалият на път... Прочетете още »