27.06.2017 г.

Безплатни онлайн справки в кадастъра

кадастър

Справки в кадастъра вече могат да се правят безплатно. Картата показва местата с кадастър в страната, като стига до ниво имот и от нея може да се получава информация за сградите.

Кадастърът предоставя административни услуги на гражданите, а най-натоварената служба е в София. В София вече работи втори офис за кадастрални услуги

в Направление Архитектура и градоустройство към Столична община, намиращо се на ул. „Сердика“ № 5. До края на месеца такъв офис ще заработи и на ул. „Кракра“ № 3 в София.


Безплатно за гражданите е нанасянето на промени в кадастралната карта, които касаят собственост върху апартаменти в жилищни сгради, други сгради и имоти. Заявените по електронен път услуги са с 30% по-евтини. Срокът за предоставяне на обикновена услуга е 7 дни, а за бърза услуга - 3 дни.


С безплатен достъп може да се провери как е отразена информацията за даден имот в кадастралната карта, като при наличие на грешки поправката може да се заяви по електронен път.

Няма коментари:

Публикуване на коментар