28.11.2010 г.

Програма спогодби при Софийски районен съд

Програмата предоставя възможност определен правен спор да се разреши чрез медиация.  Медиацията е способ да се постигне взаимно и... Прочетете още »