Съдебни дела и защита от Топлофикация

08 октомври
Дело с Топлофикация

Проблемът с Топлофикация и потребителите ескалира през последните години. Това се дължи на факта, че потребителите отказаха масово да заплащат дължимите суми към Топлофикация и то не без основание. От друга страна, Топлофикация се възползва от правото си, което й дава закона, и на основание чл. 410 ГПК потърси дължимите й суми по реда на заповедното производство. И точно тук възникна въпроса: запознати ли са потребителите с правата си и доколко основателни са претенциите им да не заплащат на Топлофикация?


По реда на чл. 410 ГПК съда издава заповед за изпълнение, която се връчва на длъжника. Ако длъжника не може да бъде намерен на адреса се залепва съобщение от призовкаря и последния се смята за уведомен. Много е важно длъжника да не се укрива, а незабавно да потърси консултация за да не изпусне срока за възражение. Естествено, предварително трябва да се види каква е претенцията на Топлофикация и за какъв период се касае. Предвид факта, че има сметки, които не са заплащани с години, повечето длъжници могат да се възползват от правото си да противопоставят давност. Давността за лихвата е 3 години,а  за главницата някои съдебни състави приемат 5г., а други 3г., като практиката на ВКС сочи, че давността е 3г. Има възможност да се възрази и по други причини - спряни радиатори, неотчетени топломери и т.н., но това е особеност на самия казус.

Ако длъжника възрази в срок, съда указва на Топлофикация, че има възможност да предяви иск в законоустановения едномесечен срок. След което се образува гражданско дело като Топлофикация задължително изискват две експертизи - съдебно-счетоводна и техническа. В това производство длъжника може да противопостави всички свои възражения, да постави допълнителни въпроси към експертите и т.н.

Ако длъжника не възрази в срок, заповедта за изпълнение влиза в сила и съда издава изпълнителен лист на Топлофикация, след което се образува изпълнително дело при съдебен изпълнител и се преминава към запор на заплатата на длъжника и останалите способи за принудилно изпълнение.

Моят съвет към длъжниците е - получите ли призовка от Топлофикация незабавно се консултирайте с адвокат, защото сроковете са много важни. Адвокатът ще прецени има ли смисъл да възразявате или не, защото това е свързано със съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, които Вие ще трябва да заплатите. 

Share this :

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Поздравявам Ви за чудесния блог.
Разяснете как стои въпроса с отчитането на абонатните станции, защото в нашия вход не са минавари няколко години?

Благодаря

Balas
avatar

Уважаеми господине/госпожо,
Абонатните станции трябва да се отчитат периодично. При самото отчитане трябва да присъства и представител на етажната собственост, който да разпише протокола. По този начин се избягват бъдещи спорове с монополиста. Друг е въпроса, че това не се прави по ред причини. От друга страна голяма част от абонатните станции са стари и имат електронна памет само за една години. При новите абонатни станции не е така и може да се извади разпечатка са съответен минал период като по този начин се избягват спорове и се констатира количеството доставена топлоенергия до абонатната станция.

Balas

Маркиране в коментари
  • Моля, оставете коментари според темата. Коментарите, които включват активни връзки, реклами или други подобни, ще бъдат изтрити.