8.03.2010 г.

Защита срещу домашното насилие

Законът за защита срещу домашното насилие е обнародван в ДВ, бр.27 от 29.03.2005г. С него се уреждат правата на лицата, пострадали... Прочетете още »