19.06.2009 г.

Регистър на публичните продажби

Всички недвижими имоти, които се изнасят на публична продан от частни съдия –изпълнители вече могат да се намерят на следната... Прочетете още »

3.06.2009 г.

Нови цени на нотариалните услуги

В ДВ бр.39 от 26 май 2009г. е обнародвано изменение в тарифата за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дей... Прочетете още »