31.01.2009 г.

Такса за предсрочно погасяване на потребителски кредит

В края на 2008г. Закона за потребителските кредити претърпя изменение и по специално чл. 18, който в новата редакция гласи следното... Прочетете още »

28.01.2009 г.

27.01.2009 г.

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК – процесуални проблеми и срокове

В практиката съществува проблем с възстановяването на данъчен кредит на фирмите – данъчнозадължени лица по смисъла на ДОПК,  като т... Прочетете още »

25.01.2009 г.

Нов закон регламентира междусъседските отношения

В ДВ бр.6 от 23 януари 2009г. е обнародван закона за управление на етажната собственост, който влиза в сила от 01.05.2009 г. Т... Прочетете още »

16.01.2009 г.

Какви справки трябва да направим преди да сключим сделка с недвижим имот

Когато купуваме имот, важно е да се уверим, че купуваме от собственик. За целта трябва да се направи справка в служба по вписвания – ... Прочетете още »