11.02.2008 г.

Отказ на вписване при регистрация на фирми

Съгласно чл. 24 ал. 1 от ЗТР длъжностно лице по регистрация постановява мотивиран отказ, когато подадените заявления и документи къ... Прочетете още »